“Waxanu kuu Sheegaynaa Madaxweyne, Rajjadii way luntay Intaad Joogtay” Sheekh Adam-siira.

0

“Waxanu kuu Sheegaynaa Madaxweyne, Rajjadii way luntay Intaad Joogtay” Sheekh Adam-siira.