Muusow Haddii aad Shalay lahayd Anigoo Wax Dilikara Duco Qaadan Maayo Ana Waxan Ku Leehay Anigoo Wax dili kara urur iga dhigimaysid.

0

Muusow Haddii aad Shalay lahayd Anigoo Wax Dilikara Duco Qaadan Maayo Ana Waxan Ku Leehay Anigoo Wax dili kara urur iga dhigimaysid.