Taiwan waxa ay Somaliland kala shaqayn doontaa sidii ay ugu tallaabsan lahayd horumarro waara.

0

Taiwan waxa ay Somaliland kala shaqayn doontaa sidii ay ugu tallaabsan lahayd horumarro waara.